Základní informace

Nejčastěji využívaným smluvním typem pro účely zajištění výkonu určitých prací pouze příležitostně nebo v malém rozsahu (typicky v případě sezónních brigád či nepravidelné spolupráce) jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr („dohody“), tedy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti („DPČ“).

DPČ musí být uzavřena písemně a zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení dohody.

Upozornění: Není-li DPČ se zaměstnancem uzavřena v písemné formě, hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 10 000 000 Kč.

Povinnými náležitostmi DPČ jsou uvedení sjednané práce, sjednaného rozsahu pracovní doby a doby, na kterou se DPČ uzavírá. Dále lze doporučit například sjednání místa výkonu práce a výše odměny.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související otázky a odpovědi

Minimální mzda u dohody o provedení práce
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Daňový bonus
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Penzijní připojištění
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené
Souběh dohody o provedení práce a spolupráce
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
DPČ a nemoc
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Střídání DPP a pracovního poměru
Refakturace mezd
Vstupní lékařská prohlídka u dohod mimo pracovní poměr při práci v noci
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování