Základní informace

Nejčastěji využívaným smluvním typem pro účely zajištění výkonu určitých prací pouze příležitostně nebo v malém rozsahu (typicky v případě sezónních brigád či nepravidelné spolupráce) jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr („dohody“), tedy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti („DPČ“).

DPČ musí být uzavřena písemně a zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení dohody.

Upozornění: Není-li DPČ se zaměstnancem uzavřena v písemné formě, hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 10 000 000 Kč.

Povinnými náležitostmi DPČ jsou uvedení sjednané práce, sjednaného rozsahu pracovní doby a doby, na kterou se DPČ uzavírá. Dále lze doporučit například sjednání místa výkonu práce a výše odměny.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Vánoční brigády
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dvě souběžné dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr
DPP a DPČ
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Rozsah pracovní doby u DPČ
Druhá dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Dohoda o provedení práce - zdanění
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce u společníka s. r. o.
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
Zaměstnání cizince na DPP
Náhrada za svátek u DPP
Mzdové listy

Související články

Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zaměstnávání brigádníků
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění