Základní informace

Doba trvání pracovního poměru může být v pracovní smlouvě sjednána jako doba určitá nebo neurčitá. Pokud je pracovní poměr sjednán na dobu určitou, doba jeho trvání může být vymezena pevným datem (např. na 2 roky nebo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) nebo dobou trvání určitých prací či jinou objektivně určitelnou skutečností (např. po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené jiného zaměstnance).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Uplynutí doby
Vstupní lékařská prohlídka
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Pracovní volno
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Rozšíření pracovní pozice
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Dohoda o pracovní činnosti a den přihlášení u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
Volný vstup na trh práce - cizinec
Možnost zaměstnávání nezletilého cizince
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Česká firma a slovenský zaměstnanec