Doba trvání pracovního poměru

Základní informace

Doba trvání pracovního poměru může být v pracovní smlouvě sjednána jako doba určitá nebo neurčitá. Pokud je pracovní poměr sjednán na dobu určitou, doba jeho trvání může být vymezena pevným datem (např. na 2 roky nebo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) nebo dobou trvání určitých prací či jinou objektivně určitelnou skutečností (např. po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené jiného zaměstnance).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Uplynutí doby
Vstupní lékařská prohlídka
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Uplynutí doby
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zkušební doba
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna doby trvání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Prodloužení zkušební doby
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Pracovní poměr na dobu určitou
Dva následující pracovní poměry
Zkušení doba
Pracovní smlouva
Dva pracovní poměry a čerpání dovolené
Pracovní poměr na dobu určitou - opakování bez omezení
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou