Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru

Vydáno: 10 minut čtení

Vedle porušení povinnosti vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci („pracovní kázně“) je to další častý a známý důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele - nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně dle ustanovení § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro správnou aplikaci uvedeného výpovědního důvodu je třeba mít ale jasno v tom, kdy je zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečným, resp. k jakému okamžiku se jeho nadbytečnost vlastně posuzuje. Právě touto otázkou se nedávno zabýval Nejvyšší soud a rozhodl o ní svým rozsudkem ze dne 16. 6. 2021, sp. zn. 21 Cdo 3680/2020.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele (města coby územního samosprávného celku) jako „referent odboru investic a majetku - správce městských lesů“. Rada města jako příslušný orgán schválila dne 26. 11. 2018 dodatek k organizačnímu řádu městského úřadu a přílohu, která obsahovala schéma organizačního uspořádání zmíněného městského úřadu k 1. 1. 2019. Oproti schématu organizačního uspořádání ke dni 1. 12. 2018 existoval od 1. 1. 2019 pouze odbor investic a majetku, který se nedělil na oddělení a který neměl žádného referenta správy městských lesů, přičemž došlo i ke snížení počtu zaměstnanců odboru investic a majetku z 10 na 9

Související dokumenty

Související pracovní situace

Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Hromadné propouštění
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Odstupné
Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Vrácení odstupného
Počet měsíců odstupného
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce
Nadbytečnost zaměstnance
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Způsob ukončení pracovního poměru
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Výpočet odstupného
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace

Související vzory

Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků