Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou

Plné znění otázky

Zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci podle § 52 odst. a), výpovědní doba uplyne 31. 10. 2021, zaměstnanci obdrží odstupné dle § 67. Zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 11. 2021, mají také nárok na odstupné dle § 67 dle délky zaměstnání? Nebo je možné nedat těmto zaměstnancům výpověď, ale počkat na uplynutí doby, na kterou je pracovní smlouva sjednána, s tím, že v měsíci listopad by jim náležela náhrada mzdy z důvod překážek na straně zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Skončení pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Ochranná doba v pracovním právu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou - výpočet
Bonus na dítě
Souběh HPP, DPP a exekuce
Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Výpověď pracovní smlouvy
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 52, 65, 67 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce