Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Základní informace

Pracovní poměr vzniká jmenováním pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a dále u vedoucích organizačních složek státu nebo subjektů bezprostředně se státem svázaných, které jsou výslovně vymezeny v § 33 odst. 3 zákoníku práce, což je vedoucí:

a)    organizační složky státu;
b)    organizačního útvaru organizační složky státu;
c)    organizačního útvaru státního podniku;
d)    organizačního útvaru státního fondu;
e)    příspěvkové organizace;
f)    organizačního útvaru příspěvkové organizace;
g)    organizačního útvaru v Policii České republiky.

Musí se vždy jednat o vedoucího zaměstnance, tedy zaměstnance, který má alespoň jednoho podřízeného. V soukromém sektoru pracovní poměr jmenováním již nevzniká.

Zvláštními předpisy jsou např. zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi atd.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Sdílené (dělené) pracovní místo
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky
Zaměstnávání cizince
Zkušení doba
Dva následující pracovní poměry
Dva pracovní poměry a čerpání dovolené
Pracovní poměr na dobu určitou - opakování bez omezení
Zaměstnávání cizinců
Pracovní poměr
Pracovní smlouva

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality