Dohoda o provedení práce

Základní informace

Nejčastěji využívaným smluvním typem pro účely zajištění výkonu určitých prací pouze příležitostně nebo v malém rozsahu (typicky v případě sezónních brigád či nepravidelné spolupráce) jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr („dohody“), tedy dohoda o provedení práce („DPP“) a dohoda o pracovní činnosti.

DPP musí být uzavřena písemně a zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení dohody.

Upozornění: Není-li DPP se zaměstnancem uzavřena v písemné formě, hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 10 000 000 Kč.

Náležitostmi DPP by měly být:

  • vymezení práce (například jako individuální pracovní úkol – posekání zahrady - nebo druhově – překládání textů),
  • místo výkonu práce,
  • předpokládaný rozsah práce,
  • výše odměny.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vánoční brigády
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání OSVČ na DPP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
DPP a DPČ
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Zaměstnání na DPP a platba z OON
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Rozsah pracovní doby u DPČ
Druhá dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Dohoda o provedení práce - zdanění
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Penzijní připojištění
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené