Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď

Existují situace, kdy ačkoliv jsou splněny výpovědní důvody, zákoník práce poskytuje zaměstnanci tzv. ochrannou dobu, ve které zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. Právní úprava vychází z toho, že je třeba zaměstnance chránit v situacích, kdy se mohou důsledky výpovědi z pracovního poměru projevit zvlášť tíživě.

Ochranná doba

Ochrannou dobou se rozumí zákonem vymezené období, ve kterém nesmí dojít k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Funkcí ochranné doby je ochrana před nepříznivými důsledky rozvázání pracovního poměru těch zaměstnanců, u kterých by se mohlo rozvázání pracovního poměru vzhledem k určité sociální situaci předvídané zákonem, v níž se dočasně nacházejí, projevit obzvlášť tíživě a nepřiměřeně tvrdě.

Ochranná doba bývá někdy mylně zaměňována s jiným institutem,…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků