Exekuce/odstupné

Plné znění otázky

Zaměstnanec má 5 exekucí (nepřednostní) z toho první se vyplácí - ukončení PP/výplata včetně odstupného.

Při skončení PP bude mít nárok i na výplatu odstupného (jelikož ukončuje PP dle § 52 písm. c) ohledně výpočtu exekuce/srážky, dle novely o exekucích z 4/2020 by měla zaměstnanci zůstat část (dle vyplaceného odstupného průměrných výdělků/rozděleno měsíčně) nezabavitelná část, ale při jeho poslední zúčtovatelné mzdě 40 000 Kč/hrubého+ odstupného 160 336 Kč, 200 336 Kč/hrubého celkem = čistého celkem 161 651 Kč mi k výplatě zůstává po srážce/ex 20 724 Kč, proč ? Pochopila jsem tedy špatně, že mu nezůstane alespoň rozdíl z hrubé mzdy/před odstupným + (4 x 6 908 Kč nezabavitelná část).

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.
Dosažený strop důchodového pojištění a změna zaměstnání
Obědy pro dobrovolníky v nemocnici v rámci nouzového stavu kvůli Covid-19
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Exekuce
Exekuce a odstupné
Exekuce na zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Dohoda o provedení práce a exekuce
Odpovědnost účetní
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Práva exekutora
Neproplacená dovolená
Nařízení neplaceného volna
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Odstupné
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce