Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru

Vydáno: 9 minut čtení

Zaměstnanci mají někdy i po skončení pracovního poměru nárok na některé nemocenské dávky, pokud dojde ke vzniku skutečnosti, s níž je spojen nárok na nemocenskou dávku, v tzv. ochranné lhůtě, tj. například pokud je o dočasné pracovní neschopnosti rozhodnuto ve lhůtě 7 dnů po skončení pracovního poměru.

Ochranná lhůta a nemocenské

V případě dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenské od 15. kalendářního dne nemoci, v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel. Nárok na nemocenské vzniká i v případě skončení pracovního poměru, pokud dojde k dočasné pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě. Dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po zániku pojištění (pracovního poměru) v ochranné lhůtě. Skutečnost, zda je pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance nebo vzájemnou dohodou, nemá vliv na čerpání nemocenské v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru.

Ochranná lhůta týkající se nároku na nemocenské znamená, že ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti musí dojít ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Ochranná doba v pracovním právu
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Vzor: Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou

Související komentovaná judikatura

Ochranná doba při zákazu výpovědi a dobré mravy

Související otázky a odpovědi

Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Evidence pracovní neschopnosti
Ukončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Odvolání z pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru se starobním důchodcem po pracovním úrazu
Skončení pracovního poměru na dobu určitou a následná dohoda
Exekuce/odstupné
Způsob ukončení pracovního poměru
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Úmrtí zaměstnavatele zaměstnávajícího rodinné příslušníky
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění