Plné znění otázky

Zaměstnanec zruší pracovní poměr dle § 56 odst. 1b. V době zrušení je zaměstnán u zaměstnavatele 11 měsíců. Náleží mu při zrušení náhrada ve výši průměrného výdělku, který odpovídá délce výpovědní doby (zpravidla 2 měsíce). Náleží mu i odstupné ve výši 1 měsíce z důvodu toho, že u zaměstnavatele pracoval do 1 roku?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené za nemoc
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Roční zúčtování daně
Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Vrácení odstupného
Exekuce/odstupné
Odvolání z pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Způsob ukončení pracovního poměru
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Průměrný výdělek - výpočet
Odstupné
Vyplacené odstupné (pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru)
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Exekuce a odstupné
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Konkurenční doložka v praxi

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce