Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019

Vydáno: 10 minut čtení

S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke změně v platbách u všech skupin plátců pojistného, neboť se mění minimální mzda, tedy minimální vyměřovací základ zaměstnance, zvyšují se platby státem za „státní pojištěnce“ a návazně odpočty od dosaženého příjmu, vyšší pojistné bude platit i nejméně početná skupina plátců, kterou jsou osoby bez zdanitelných příjmů.

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance hraje zásadní roli při placení pojistného zaměstnavatelem. Je-li od ledna 2019 příjem zaměstnance za celý kalendářní měsíc trvání zaměstnání nižší než 13 350 Kč, přičemž zaměstnavatel jako plátce pojistného musí zabezpečit odvod pojistného nejméně z minimálního vyměřovacího základu, pak je postup následující.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek s příjmem 13 000 Kč.

Ještě v prosinci 2018 byl odvodem pojistného ve výši 1 755 Kč (13,5 % z 13 000) zajištěn postup podle zákona. Ovšem již za leden 2019 musí zaměstnavatel provést dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu takto:

Ve vazbě na výši minimální mzdy od 1. 1. 2019 odvede zaměstnavatel doplatek pojistného ve výši 13,5 % z částky:

(13 350 - 13 000) x 0,135 = 48 Kč

Zaměstnavatel odvede celkové pojistné ve výši 0,135 x 13 350 = 1 803 Kč

Zaměstnanci strhne z platu 1/3 pojistného ze skutečně dosaženého příjmu:

(13 000 x 0,135): 3 = 585 Kč

a dále výše uvedený doplatek pojistného, tedy celkem: 585 + 48 = 633 Kč

Ze svých prostředků pak zaplatí zaměstnavatel 1 803 - 633 = 1 170 Kč

Zákonné minimum musí být dodrženo i v případě

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance
Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
297/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
410/2011 Sb. zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
236/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Neplacené volno po část dne
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Neplacené volno
Neplacené volno
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur