Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU

Vydáno: 8 minut čtení

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky agenturních a kmenových zaměstnanců jsou nejen častým předmětem odborných diskusí, ale i častým předmětem kontrol ze strany inspektorátů práce. Nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. prosince 2022 ve věci C-311/21 však už tak neklidné vody českého agenturního zaměstnávání ještě více rozvířil. Autoři se snaží v článku nastínit jeho možné důsledky pro praxi agenturního zaměstnávání v České republice.

Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců

Agenturní zaměstnávání bývá často (pro svoji dočasnou povahu i menší ochranu dočasně přidělených zaměstnanců) považováno za tzv. prekérní zaměstnání. Pracovní poměry agenturních zaměstnanců, které jsou většinou uzavírány na dobu určitou, jmenovitě po dobu dočasného přidělení u uživatele, mohou být skončeny náhle, na základě jednostranného prohlášení uživatele, bez ohledu na to, zda je dán některý z výpovědních důvodů dle § 52 zákoníku práce, bez standardní výpovědní doby a bez aplikace ochranné doby.

Aby nebylo s dočasně přidělenými zaměstnanci rozdílně zacházeno, byla zavedena povinnost pro agentury práce i samotné uživatele zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance.1)

Jelikož

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Úpadek personální agentury v praxi
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Kauce agentur práce
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související judikáty

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Fiktivní pojištění - EU
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Zaměstnání cizince v ČR
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Zaměstnávání cizinců
Cizinci a odvody