Zaměstnání cizince na DPP

Plné znění otázky

Je možné zaměstnat na DPP občana Slovinska, který nemá trvalý pobyt v ČR? Jedná se o spolupráci na projektu, který nevyžaduje, aby byl tento člověk přítomný v ČR. Takže práci bude vykonávat ze Slovinska a my bychom mu platili odměnu z ČR. Jednalo by se o částku do 10 000 Kč hrubého, takže bez odvodu sociálního a zdravotního pojištění, jen srážková daň. Je možno uzavřít DPP nebo musí být v případě cizince uzavřena DPČ? A je nutno takového cizince hlásit na ÚP? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Výkon nelegální práce cizinci
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Zaměstnávání brigádníků
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání cizince na DPP
Příplatek za svátek připadající na sobotu
Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Zaměstnání cizince v ČR
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Dohoda o provedení práce u cizince
Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Volný vstup na trh práce - cizinec
Fiktivní pojištění - EU
Pracovní smlouva
Pracovní poměr a dohoda o provedení práce u stejného zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Pracovní agentura - zaměstnávání na DPP
Dohoda o provedení práce
Zaměstnávání cizinců
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Roční zúčtování

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti