Fiktivní pojištění - EU

Plné znění otázky

1. Máme zaměstnance, kterému odvádíme zálohy na daň z příjmů v ČR. Je to Němec, český daňový rezident a na základě Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům odvádí sociální a zdravotní pojištění v Německu. Hrubý příjem jsme mu dosud navyšovali o fiktivních 34 % (důchodové a zdravotní pojištění). Chápu dobře, že od července máme navyšovat hrubou mzdu pro výpočet daně z příjmů ne o 34, ale o 33,8%? Někde jsem četla, že by se hrubý příjem neměl navyšovat (v případě zemí EU) o těchto 34 %, ale o pojištění, které se platí v daném státě = v tomto případě v Německu. Je toto pravda? Pokud ano, jak se dá zjistit správné procento?

2. Máme klienty, kteří pár měsíců v roce pracují v zahraničí jako zaměstnanci, tam platí daň z příjmů i důchodové a zdravotní pojištění. V českém daňovém přiznání použiji metodu vynětí pro tento příjem (předpokládejme, že toto je dobře neb toto není předmět mého dotazu). V takovém případě se navyšoval tento příjem opět o 34 % fiktivního pojištění a příjem se následně vyjmul. O kolik procent se bude tento příjem navyšovat za rok 2019, když máme část roku 34 % a část roku 33,8 %? Nebo bych měla použít skutečně odvedené/zaplacené pojištění v dané zemi, jedná-li se o EU?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Roční zúčtování
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Souběh pracovní smlouvy a DPP
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Cizinci a odvody
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Sleva na dani za zaměstnance invalidního

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Výkon nelegální práce cizinci
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Závislá činnost a SZDZ
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související předpisy

306/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
§ 6, 38f, 38g, 38h, 38j zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů