Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců

Plné znění otázky

Jsem zaměstnavatelem více než 50 % osob se zdravotním postižením za rok 2019 (po celý rok, uzavřena dohoda s Úřadem práce). Pro stanovení výše limitu, který mohu poskytnout odběratelům výrobků (náhr. plnění) pro rok 2020 provedu výpočet ročního přepočteného stavu zaměstnanců OZP. Započítám při výpočtu svého limitu osoby ve třetím stupni invalidity 3krát? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Povinný podíl za rok 2022
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Náhradní plnění po dvou novelách
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době

Související otázky a odpovědi

Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Druhá dohoda o provedení práce
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Invalidní důchod I. stupně
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Náhrada mzdy během DPN
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Příspěvek od Úřadu práce
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Malá a velká organizace
Náhradní plnění
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Zaměstnání cizince na DPP

Související předpisy

§ 81 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
§ 11, 12, 15-18 vyhlášky 518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti