Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021

Vydáno: 15 minut čtení

Onemocnění covid-19, vir SARS-CoV-2 či antigen na přítomnost viru SARS-CoV-2 atp. Jedná se o pojmy, se kterými jsme všichni chronicky sžiti. Onemocnění covid-19 každého z nás doprovází v denní míře více či méně. Dá se říct, že jsme se ocitli na začátku biomedicínské a sociokulturní historie onemocnění covid-19, jež nás, jak vidno, bude doprovázet minimálně i v brzké budoucnosti. Proto si dovolím neadresně vytvořit prostor pro nové poznatky a nové vnímání tohoto onemocnění. Vyjma plánovaní nadcházejících opatření, kdy máme před sebou pravidelně přicházející období respiračních nemocí, je i čas na cílené ohlédnutí na začátek celého „covid období“. Velmi okrajově se pokusím tyto dvě nyní se stýkající dimenze, a to historie a budoucnost, otevřít.

Z globálního trendu vývoje počtu případů onemocnění covid-19 v posledních týdnech stále pozorujeme pozvolný nárůst počtu nových případů, což ilustrují data prezentovaná na stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace. Jistá korelace je i v trendu České republiky. Což je velmi hrubě řečeno. Pro potřeby vstupních dat vedoucích k případnému nastavování režimových či obdobných opatření v rámci ochrany veřejného zdraví jsou významná následující data.

Aktuální data (k 13. 9. 2021) a trend vývoje sledovaných ukazatelů a parametrů pro hodnocení epidemie ukazují v posledním týdnu na pokračující nárůst nových případů onemocnění covid-19, ve srovnání s předchozím týdnem jsou současné hodnoty 7denního klouzavého průměru o 40 % vyšší.

Z meziročního srovnání vyplývá, že aktuální 7denní incidence (rovněž k 13. 9. 2021) je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku v podstatě třetinová, v současnosti dosahuje hodnoty 25,3 případů na 100 tisíc obyvatel. Naproti tomu v loňském roce k datu 13. 9. 2020 byla republiková 7denní incidence na hodnotě 75,2 případů na 100 tisíc obyvatel.

Bližší pohled na věkové rozložení nově diagnostikovaných případů na republikové úrovni ukazuje trvající zvýšený výskyt nákazy v populační skupině 16 až 29 let, která představuje jednu čtvrtinu všech nových případů zjištěných v posledním týdnu. Významný je i podíl nových případů onemocnění u mladší věkové kategorie, a to jak u dětí ve věku 6 až 11 let, tak i u starších dětí ve věku 12 až 15 let. Každá z těchto skupin se podílí zhruba 10 % na celkovém počtu nových případů. Tyto věkové skupiny jsou také jedinými populačními skupinami s hodnotou 7denní incidence vyšší než 25 případů na 100 tisíc obyvatel dané populační skupiny.

Ochrana zdraví při práci – mimořádná opatření včetně testování

Od března 2020 do června 2021 byli zaměstnavatelé při povinnostech ochrany zdraví při práci regulováni krizovými, mimořádnými nebo oc

Související dokumenty

Související články

Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
BOZP, homeworking a home office
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pracovnělékařské služby v době pandemie

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb
MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN změna mimořádného opatření - testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související otázky a odpovědi

BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Smluvní pokuta za porušení BOZP
DPP - vstupní prohlídka
Použití vlastního vozidla při služební cestě
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zákoník práce
Covid - očkování, testování
Lékařská prohlídka zaměstnance
Testování a očkování v sociálních službách
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Pes na pracovišti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Plnění tlakových lahví
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti