Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

Plné znění otázky

Chtěli bychom se zeptat na daňovou uznatelnost či neuznatelnost u lékařských prohlídek u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Jedná se nám o:

a) vstupní lékařskou prohlídku

b) periodickou lékařskou prohlídku - cca po 2 letech,

c) výstupní lékařskou prohlídku zaměstnanců. Na jaký účet účtové osnovy vše účtovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Místo výkonu práce
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Výpis ze zdravotní dokumentace
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Očkování zaměstnance
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Úhrada psychologického vyšetření zaměstnance
Periodická lékařská prohlídka u DPP
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Školství
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
BOZP mladistvých zaměstnanců
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Obliba home-office v Evropě roste
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
BOZP, homeworking a home office
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Automobil v pracovněprávních vztazích
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související předpisy

§ 24.2.j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů