Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti

Vydáno: 10 minut čtení

V souvislosti s postupným uvolňováním všech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vlády týkajících se škol a školských zařízeních, podnikatelských a jiných činností dostáváme řadu dotazů ohledně toho, jak má být zajištěna hygiena na pracovišti a na co si dát pozor zejména s nadcházející dobou dovolených. V našem článku se společně nad tímto tématem zamyslíme.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

Je všeobecně známo, že v neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavedlo protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Jednalo se zejména o následující oblasti:

  • omezení maloobchodu a služeb,
  • nošení ochranných prostředků,
  • opatření při vstupu do České republiky,
  • opatření ve školství,
  • opatření v oblasti sociálních služeb a péče,
  • testování,
  • opatření v oblasti zdravotnictví,
  • doporučení pro úřady,
  • opatření v oblasti vězeňské služby.

V těchto dnech jsme pak svědky postupného rušení i těchto mimořádných opatření. Konkrétně dne 7. června 2021 schválila vláda mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která od 8. června sjednocují pravidla pro tzv. OTN (posuzování očkování, testování nebo prodělané nemoci při pandemii covid-19). Jejich cílem je rozvolnit povinnost nosit roušky ve školách a v zaměstnání. Opatření také navyšuje počet osob na veřejných a soukromých akcích.

Pro naše zaměstnavatele je důleži

Související dokumenty

Související články

Přestávky v práci
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Automobil v pracovněprávních vztazích
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Přestávky v práci
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Nová právní úprava poskytování OOPP
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Ochrana zdraví zaměstnance - zákaz výpovědi z pracovního poměru
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů

Související předpisy

495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
262/2006 Sb., zákoník práce

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pes na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Příspěvek na ochranné nápoje
Kontrola používání OOPP
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zkouška na alkohol v krvi
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců