Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti

Vydáno: 10 minut čtení

V souvislosti s postupným uvolňováním všech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vlády týkajících se škol a školských zařízeních, podnikatelských a jiných činností dostáváme řadu dotazů ohledně toho, jak má být zajištěna hygiena na pracovišti a na co si dát pozor zejména s nadcházející dobou dovolených. V našem článku se společně nad tímto tématem zamyslíme.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

Je všeobecně známo, že v neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavedlo protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Jednalo se zejména o následující oblasti:

  • omezení maloobchodu a služeb,
  • nošení ochranných prostředků,
  • opatření při vstupu do České republiky,
  • opatření ve školství,
  • opatření v oblasti sociálních služeb a péče,
  • testování,
  • opatření v oblasti zdravotnictví,
  • doporučení pro úřady,
  • opatření v oblasti vězeňské služby.

V těchto dnech jsme pak svědky postupného rušení i těchto mimořádných opatření. Konkrétně dne 7. června 2021 schválila vláda mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která od 8. června sjednocují pravidla pro tzv. OTN (posuzování očkování, testování nebo prodělané nemoci při pandemii covid-19). Jejich cílem je rozvolnit povinnost nosit roušky ve školách a v zaměstnání. Opatření také navyšuje počet osob na veřejných a soukromých akcích.

Pro naše zaměstnavatele je důleži

Související dokumenty

Související články

Přestávky v práci
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Automobil v pracovněprávních vztazích
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Přestávky v práci
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Nová právní úprava poskytování OOPP
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Ochrana zdraví zaměstnance - zákaz výpovědi z pracovního poměru
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění

Související předpisy

495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související otázky a odpovědi

BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pes na pracovišti
Příspěvek na ochranné nápoje
Kontrola používání OOPP
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Hasicí přístroj v budově
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Kontrola alkoholu na pracovišti