Kontrola používání OOPP

Plné znění otázky

Když je zaměstnanec při provádění kontroly přistižen, že nepoužívá předepsané OOPP, je nutné mít od něj podpis v záznamovém dokumentu o prováděné kontrole, že OOPP nepoužíval? A pokud ano, jak postupovat v případě, že takový pracovník odmítne podepsat záznam o tom, že předepsané OOPP v té době nepoužíval. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Home office
Zálohová nebo srážková daň
Pes na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Příspěvek na ochranné nápoje
Zkouška na alkohol v krvi
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Kontrola alkoholu na pracovišti
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu

Související články

Nová právní úprava teploty na pracovišti
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Nová právní úprava poskytování OOPP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 21. část - Role odborů a zástupců pro oblast BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Automobil v pracovněprávních vztazích
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce