Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání

Vydáno: 9 minut čtení

Poslání žen jako matek a fyziologické zvláštnosti jejich organismu nedovolují, aby ženy byly bez nepříznivých důsledků pro své zdraví a zdravý rozvoj dětí zaměstnávány všemi pracemi, které konají muži. Proto zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) v ustanovení § 238 až 242 vytváří právní podmínky k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti práce.

Těhotná žena a matka do konce devátého měsíce po porodu a kojící matka nesmí vykonávat práce, pro které není podle lékařského posudku způsobilá. Např. práce by ohrožovala její těhotenství a žena nemůže konat některou práci bez nebezpečí potratu nebo jiných škod na svém zdraví nebo na zdraví dítěte, i když taková práce není jiným ženám zakázána a její výkon snášejí bez obtíží. Seznam těchto prací a jejich druhy uvádí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb. Rovněž stanoví seznam prací, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům.

Zákazy prací s břemeny

Zaměstnankyně nemohou vykonávat všechny práce s ohledem na své mateřské poslání. Jsou proto chráněny ZP, který zmocňuje v § 238 Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky o seznamu prací a pracovišť, které jsou zakázány těhotným ženám a ženám do 9 měsíců po porodu. Seznam těchto prací a jejich druhy uvádí vyhláška Ministerstva zdr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Právní regulace odpočinku po práci
BOZP mladistvých zaměstnanců
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Automobil v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Kontrola dodržování léčebného režimu

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Krácení dovolené, pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz
Praktická výuka u těhotných studentek
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Zákoník práce