Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání

Vydáno: 9 minut čtení

Poslání žen jako matek a fyziologické zvláštnosti jejich organismu nedovolují, aby ženy byly bez nepříznivých důsledků pro své zdraví a zdravý rozvoj dětí zaměstnávány všemi pracemi, které konají muži. Proto zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) v ustanovení § 238 až 242 vytváří právní podmínky k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti práce.

Těhotná žena a matka do konce devátého měsíce po porodu a kojící matka nesmí vykonávat práce, pro které není podle lékařského posudku způsobilá. Např. práce by ohrožovala její těhotenství a žena nemůže konat některou práci bez nebezpečí potratu nebo jiných škod na svém zdraví nebo na zdraví dítěte, i když taková práce není jiným ženám zakázána a její výkon snášejí bez obtíží. Seznam těchto prací a jejich druhy uvádí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb. Rovněž stanoví seznam prací, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům.

Zákazy prací s břemeny

Zaměstnankyně nemohou vykonávat všechny práce s ohledem na své mateřské poslání. Jsou proto chráněny ZP, který zmocňuje v § 238 Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky o seznamu prací a pracovišť, které jsou zakázány těhotným ženám a ženám do 9 měsíců po porodu. Seznam těchto prací a jejich druhy uvádí vyhláška Ministerstva zdr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Právní regulace odpočinku po práci
BOZP mladistvých zaměstnanců
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Automobil v pracovněprávních vztazích
Ochrana zdraví zaměstnance - zákaz výpovědi z pracovního poměru

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas

Související otázky a odpovědi

BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zákoník práce
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek