Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru

Plné znění otázky

Je možné, aby bylo smluvně dáno, že zaměstnanec má povinnost odkoupit osobní ochranné pracovní pomůcky, např. při ukončení pracovního poměru z jeho strany, kdy jsou tyto pomůcky opotřebeny (montérky + pracovní boty + pracovní rukavice...), za určitou jasně definovanou a zůstatkovou cenu. Které konkrétní ustanovení kterého zákona toto řeší?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
BOZP mladistvých zaměstnanců
Nová právní úprava poskytování OOPP
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Bezpečnostní listy na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka

Související předpisy

§ 104 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků