Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru

Plné znění otázky

Je možné, aby bylo smluvně dáno, že zaměstnanec má povinnost odkoupit osobní ochranné pracovní pomůcky, např. při ukončení pracovního poměru z jeho strany, kdy jsou tyto pomůcky opotřebeny (montérky + pracovní boty + pracovní rukavice...), za určitou jasně definovanou a zůstatkovou cenu. Které konkrétní ustanovení kterého zákona toto řeší?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
BOZP mladistvých zaměstnanců
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků