Využití chatbotů v praxi HR

Vydáno: 22 minut čtení

Spolu s postupným vývojem nových technologií a umělé inteligence dochází k růstu potenciálu aplikace těch automatizovaných řešení, která mohou ulehčit každodenní práci zaměstnanců napříč celou organizací. Jedním z těchto řešení jsou i chatboti. Chatboti jsou v zásadě softwarové nástroje, které pomáhají simulovat lidskou konverzaci (chatování), ale nejen to, jejich potenciál je mnohem větší. Ač se může zdát, že chatboti jsou novinkou, není tomu tak. Tento software existuje již desítky let, ovšem až nyní je možné plně využít jeho potenciál i pro oblast řízení lidských zdrojů. Jak konkrétně chatboty využít v rámci personální práce a kde jsou jejich limity? Přesně těmito otázkami se bude zabývat následující článek.

K pochopení soudobého potenciálu chatbotů v praxi HR je vhodné ohlédnout se zpátky do 2. poloviny 20. století, tedy do doby, kdy vznikl první chatbot. Právě v tomto období Alan Turing, průkopnický britský počítačový vědec, jehož myšlenky doslova předběhly svou dobu, začal polemizovat nad reálnou otázkou, zda stroje dokážou myslet. V roce 1950 pak publikoval svůj uznávaný článek „Computing Machinery and Intelligence“. Následně představil tzv. Turingův test, což je metoda, která má za cíl zjistit, zda se určitý systém umělé inteligence opravdu chová inteligentně. Sám Turing usiloval o demonstraci toho, že i stroje mohou myslet a jsou inteligentní. Byl průkopníkem parametru inteligence strojů. Podle něj, pokud se stroj může vydávat za člověka a jeho chování přesvědčí druhou osobu zapojenou do konverzace v reálném čase, že interaguje s člověkem (nikoli se strojem), pak je stroj inteligentní.

Právě práce Alana Turinga vzbudila velký zájem v Josephu Weizenbaumanovi, který v roce 1966 představil ELIZU. ELIZA byl program, jehož cílem bylo přesvědčit uživatele, že vedou konverzaci se skutečnou lidskou bytostí. Tento program je považován za prvního chatbota. Mimochodem program ELIZA byl navržen tak, aby napodoboval terapeuta, který kladl otevřené otázky, a dokonce reagoval na odpovědi. Princip spočíval v tom, že program rozeznával klíčová slova nebo fráze ze vstupu a reprodukoval odpověď pomocí těchto klíčových slov z předprogramovaných odpovědí. Právě tento princip vytvořil iluzi porozumění a interakce se skutečnou lidskou bytostí, ačkoli byl tento proces mechanizovaný.

Soudobá úroveň a funkce chatbotů

Chatboti, kteří jsou využíváni v 21. století, se v mnohém podobají výše zmíněné ELIZE, tj. poskytují konverzační zážitek napodobující konverzace se skutečnými lidmi. Podle definice poradenské společnosti KPMG jsou chatboti nebo digitální asistenti formou digitální práce zaměřené na konverzační řešení požadavků zákazníků a zaměstnanců. Pomocí zpracování přirozeného jazyka a umělé inteligence může bot interpretovat záměr uživatele a podniknout kroky nezbytné k odpovídající reakci (KPMG, 2018).

Právě výše uvedené vymezení také determinuje hlavní použití chatbotů v oblastech:

  • systémů pro technickou údržbu a poradenství zaměstnancům a zákazníkům,
  • seznámení a přizpůsobení se požadavkům zaměstnance nebo zákazníka, případně organizace, ve fázi přípravy nových produktů či služeb.;
  • zpracování zákaznických dotazů, stížností, záruk a reklamací;
  • vyhledávání asistovaných informací atd.

Jedná se o všechny činnosti a procesy, kde by jednotné dotazy zaměstnanců nebo zákazníků mohly získat standardizované automatizované odpovědi, aniž by bylo nutné zapojovat lidské zdroje. Rozsah

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Vyhledání nového zaměstnání
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0
Výběr zaměstnanců
Skončení pracovního poměru
Moderní personální management pracuje s progresivními technologiemi
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0
Pre-employment background screening
Výběr zaměstnanců
Jak poznat, komu nevěřit
Klíčové kompetence a nároky na práci recruitera v tuzemsku a v zahraničí
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Absolventi na trhu práce
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Práce na zkoušku
Talent management
Sociální sítě a nábor zaměstnanců
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Podpora v nezaměstnanosti a poučovací povinnost

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Průměrný výdělek - odstupné
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Teambuilding
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou