Talent management

Vydáno: 20 minut čtení

Na konci 90. let 20. století započal boom s publikacemi typu „War for talent” nebo například „The Talent Edge”. Právě tyto tituly přišly s poznatkem, že s ohledem na vývoj pokročilých technologií je poptávka po talentech zaměstnanců vyšší než nabídka, což následně způsobilo, že trh talentů je nejkonkurenceschopnějším trhem za poslední desetiletí. Bylo to období první fáze boje o talenty v procesech řízení lidských zdrojů. Jak se však situace vyvinula a umí již firmy plně využívat talent management? Jak využít plný potenciál talent managementu k zamezení fluktuace zaměstnanců?

Talent management je koncept, který je v některých ohledech těžko uchopitelný a jeho vymezení se v čase vyvíjí. Obecně přijímané vymezení talent managementu aktuálně odpovídá formulaci: Talent management je souhrnem činností, které slouží k efektivnímu výběru kvalifikovaných zaměstnanců, jejich integraci do organizační struktury a následnému udržení v organizaci. Celkově je spojen s řadou HR procesů od výběru přes řízení výkonu až po vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Ve své podstatě usiluje o elementární, ale zároveň velice důležitou skutečnost pro úspěch podniku, a to získat ty pravé lidi na ta pravá místa a zajistit, aby dlouhodobě a úspěšně fungovali v dané firmě.

Dalo by se říci, že talent management je téměř módní záležitostí, což dokládá i zájem firem a širší veřejnosti o toto téma. Ostatně, při zadání klíčového slova „talent management“ do vyhledávače Google se zobrazí více než 890 milionů výsledků. Firmy se snaží ukazovat nástroje, které v rámci talent managementu využívají, stejně jako vzniká celá řada softwarových řešení, které mají potenciál pomoci firmám v jejich snažení.

Talent

Ještě před přistoupením k otázkám, jak talent rozpoznat nebo jak jej měřit, je důležité vymezit, co pod pojmem „talent“ chápeme. Přestože výzkumy v oblasti talent managementu nabírají na popularitě, pojem „talent“ není experty v této oblasti stále jednotně vymezen. Nejzákladnějším vymezením pojmu talent je lidská kompetence (schopnost či dovednost). Často je odborná veřejnost přikloněna k tomu, že se jedná o jakousi přirozenou dovednost, nadání. Talent je tedy alespoň částečně přirozený, ale musí být trénován, aby se dále zdokonaloval.

Jistý rozkol v pojmu „talent“ lze demonstrovat pomocí vymezení dvou skupin autorů.

Kolektiv autorů Meyers, Woerkom a Dries v roce 2013 strukturuje talent do pěti dimenzí:

  1. Talent jako nadání – věří se, že nadaní jednotlivci mají mimořádné talenty nebo zvláštní dary, které jim umožňují rozvíjet vynikající dovednosti v konkrétní oblasti;
  2. Talent jako síla – silné stránky se vztahují k charakteristikám jednotlivců, které jim umožní dobře fungovat;
  3. Talent jako kompetence – kompetence jsou projevy chování talentu a zahrnují měřitelné lidské schopnosti (tj. znalosti, dovednosti a schopnosti) potřebné k efektivn&iac

Související dokumenty

Související články

Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Sociální sítě a nábor zaměstnanců
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Vliv elektronizace, automatizace a robotizace na rozvoj lidských zdrojů
Age management v organizacích
Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Procesní a personální audit může být i zábava
Fluktuace z pohledu současné personalistiky
Jak čelit pracovnímu stresu
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Umění sebereflexe aneb jak nesednout sám sobě na lep
Klíčové kompetence a nároky na práci recruitera v tuzemsku a v zahraničí
Využití chatbotů v praxi HR
Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0
Úskalí a potenciál mezigenerační spolupráce na pracovišti
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Pre-employment background screening

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Jmenování na dobu určitou
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Kolektivní smlouva
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Průměrný výdělek - odstupné
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Teambuilding
Diskriminace v odměňování
Dovolená navíc
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce