Kvalifikační dohoda

Plné znění otázky

Společnost s ručením omezeným má se zaměstnancem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zaměstnanec má se školou uzavřenu smlouvu o studiu - škola posílá zaměstnanci faktury na školné, na těchto fakturách však nikde není uvedeno jméno zaměstnavatele. Může zaměstnavatel i v tomto případě fakturu proplatit? Budou náklady pro společnost daňově uznatelné? Studium zaměstnance je v zájmu zaměstnavatele.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Rekvalifikace u zaměstnavatele
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Zaměstnanecké benefity
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odměna za práci
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Kompenzace sick days

Související články

Kvalifikační dohoda
Vzdělávání zaměstnanců
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Proč a jak koučovat sebe sama
Life management
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Mentální zdraví zaměstnanců
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Odměňování zaměstnanců
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností

Související předpisy

§ 24.2.j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 9. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů