Konto pracovní doby - přesčasová práce

Plné znění otázky

Naši zaměstnanci jsou zařazeni do konta pracovní doby dle § 86 a 87 zákoníku práce. Jaký je limit přesčasové práce? Zákonný limit je max. 8 hodin týdně a 150 h ročně. Pokud jsou v kontu pracovní doby musí se dodržovat max. 8 hodin týdně, nebo mohou pracovat v průměru 8 hodin týdně za vyrovnávací období? Názory se liší a zákoník práce to přímo neuvádí. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Doplňující otázka k dotazu ID č. 16287 - Spolek - účetnictví
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Příjmy z pronájmu SVJ
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Práce přesčas
Práce přesčas a její proplacení
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Práce přesčas o víkendu a stravné
Měsíční mzda a práce ve svátek
Práce přesčas
Náhradní volno za přesčas nebo překážky na straně zaměstnavatele, přednost
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance
Příplatek za práci přesčas a náhradní volno
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vyrovnávací období u přesčasů

Související články

Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Spory o mzdu za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců
Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Fluktuace z pohledu současné personalistiky
Plánování potřeby lidských zdrojů organizace
Outsourcing jako konkurenční výhoda
Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně

Související předpisy

§ 93 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce