Plné znění otázky

Společnost, která podniká v oblasti obchodu a služeb, má zaměstnance. V důsledku posilování soudržnosti pracovního týmu společnost někdy pořádá tzv. teambuilding. V konkrétním případě se jednalo o výjezd na „vodu“, kdy zaměstnavatel tuto činnost zaměstnancům nařídil v normální pracovní době a byla protažena až do druhého dne, kdy se stále jednalo o běžnou pracovní dobu. Zaměstnanci budou mít normálně proplaceno, jako když jsou běžně na svém pracovišti. Ubytování bylo zajištěno ve stanovém městečku. Zaměstnanci byli rozděleni do týmů, kdy každý tým měl pro ostatní týmy zajistit určitou část programu. Zaměstnavatel zajistil pohoštění na akci nákupem běžných potravin, alko i nealko nápojů, kdy každý tým měl za úkol vytvořit z těchto surovin pohoštění (oběd, večeře, snídaně) pro ostatní. Dále se po celý den konaly aktivity, kde docházelo k prohlubování vzájemných vztahů. Co z následujících výdajů si společnost může uznat jako daňově uznatelný náklad:

  1. Nákup potravin, alko i nealko nápojů. 
  2. Ubytování (poplatek za stany) a pronájem lodí. 
  3. Přeprava osob autobusem na místo určení. 
  4. Zajištění dřeva na oheň. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doprovod k lékaři
ELDP
Sleva na dítě u výdajů paušálem
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Dovolená navíc
Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Archivace docházky

Související články

Asertivita: principy, předpoklady a uplatnění
Personální práce vyžaduje komunikaci
K čemu slouží audit vnitřní komunikace
Jaká kritika nejenom zaměstnavatele je (ne)oprávněná?
Budování značky zaměstnavatele
Práce a řízení v multikulturním prostředí
Zvládají personalisté kompetence budoucího období?
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Využití mediace v pracovněprávních sporech
Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19
Znáte skutečnou kulturu své organizace?
Čtyři mýty spojené s řízením lidí
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Motivovat znamená získávat důvěru
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Motivační nástroje vedoucího

Související předpisy

§ 24, 25 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů