Sociální sítě a nábor zaměstnanců

Vydáno: 22 minut čtení

Hledáte nové zaměstnance, ale nedaří se vám je najít? Nejste v tom sami, dle dat Českého statistického úřadu je v České republice více než 300 tisíc volných pracovních míst. Potenciálních zaměstnanců je v České republice málo. Zaměstnavatelé by tak neměli podceňovat sílu a význam sociálních sítí při samotném náboru zaměstnanců. Jak tedy oslovit potenciální uchazeče na Facebooku?

Nově vzniklé či uvolněné místo ve firmě – první kroky

Začněme od úplného začátku, prvních kroků. Co dělat a jak postupovat v případě, že vyvstane potřeba přijmout nového zaměstnance? Ať se jedná o situaci, kdy firma hledá náhradu za stávajícího zaměstnance, či moment, kdy vzniká místo zcela nové, je potřeba konkrétně určit minimálně:

  • seznam povinností a úkolů dané pozice,
  • nároky na klasifikaci a kompetence pro výkon práce,
  • hierarchické zařazení pozice ve firmě,
  • výši odměny za práci.

Seznam povinností a úkolů by měl být řazen od nejdůležitějších povinností/činností po ty méně důležité. Vždy je vhodné používat úplné věty psané v přítomném čase. Samozřejmostí je dodržování genderově neutrálního jazyka.

Vymezení kvalifikace pro výkon práce by mělo obsahovat informace o všech nárocích pracovní pozice na jejího vykonavatele, a to konkrétně informace o nárocích na stupeň vzdělání, zkušenosti, specifické dovednosti, osobní dovednosti a charakteristiku, certifikace a licence, fyzické schopnosti. Důležité je pak nepodcenit výběr klíčových kompetencí.

V neposlední řadě je potřeba vymezit hierarchické zařazení pozice ve firmě, ideálně obsahující seznam podřízených a informaci o přímém nadřízeném a dále také informaci o výši odměny za práci.

Doporučení: Při přípravě náboru skrze sociální sítě je klíčové vydefinovat si profil vašeho ideálního uchazeče. Mimo základní aspekty uvedené výše je pro účely efektivního cílení náboru na sociálních sítích potřebné vymezit si i osobnější charakteristiky a vlastnosti potenciálního zájemce, včetně vymezení jeho či jejích odhadovaných zájmů, chování apod. Jinými slovy, vymezení profilu uchazeče lze přirovnat k vymezení cílové skupiny při tvorbě marketingových či business plánů.

Specifika sociální sítě Facebook pohledem recruitera

Než začnete se samotnou tvorbou náborových kampaní na jakékoliv sociální síti, je vhodné zahrnout do svého uvažování také skutečnosti, jako kdo jsou uživatelé dané sociální sítě, jaké jsou základní principy či cíle dané sociální sítě apod.

Jak je na tom tedy Facebook? Za jakým účelem je uživateli využíván a co od této sociální sítě očekávají?

Přestože Facebook 1. února 2020 oslavil j

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanci a sociální sítě
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Pre-employment background screening
Klíčové kompetence a nároky na práci recruitera v tuzemsku a v zahraničí
Využití chatbotů v praxi HR
Talent management
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0
Pre-employment background screening
Jak poznat, komu nevěřit
Práce na zkoušku
Výběr zaměstnanců
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků, 2. část
Evidence uchazečů o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Age management v organizacích
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Outsourcing jako konkurenční výhoda
Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Absolventi na trhu práce
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Podpora v nezaměstnanosti a poučovací povinnost

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Teambuilding
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů