Práce na zkoušku

Vydáno: 13 minut čtení

Je tzv. práce na zkoušku řádnou závislou prací podle zákoníku práce? Jak nahlížet na úrazy při tzv. práci na zkoušku?

Až před Ústavní soud a posléze před Nejvyšší soud se dostal případ jednoho uchazeče o zaměstnání o profesi svářeče – zámečníka, kterého jeho „zaměstnavatel“ testoval výkonem práce jeden pracovní den (tzv. práce na zkoušku), zda jej přijme do pracovního poměru bez jakékoliv předchozí písemné smlouvy nebo dohody. A co čert nechtěl, v odpoledních hodinách okolo 15. hodiny utrpěl tento „zaměstnanec“ úraz s vážnými a zřejmě dlouhodobými následky. Náleží takové osobě odškodnění za pracovní úraz podle zákoníku práce? Byla tato osoba zaměstnancem v tom pravém zákonném slova smyslu podle zákoníku práce s nějakým platným základním pracovněprávním vztahem, anebo šlo jen o „faktického“ zaměstnance ve „faktickém“ pracovním poměru u „faktického“ zaměstnavatele? K dále uvedeným úvahám na toto téma mě inspiroval rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2020 sp. zn. 21 Cdo 2034/2019. V tomto rozsudku byla řešena celá řada právních otázek, jejichž správné řešení pro praxi je klíčové: Je tzv. práce na zkoušku řádnou závislou prací podle zákoníku práce? Jak je zaměstnanec při takové práci chráněn, utrpí-li úraz? Pokrývá odškodnění takového úrazu zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele? Kdy není iniciativní činnost zaměstnance prací pro zaměstnavatele plněním pracovních úkolů, protože zaměstnavatel vydal zákaz takové činnosti?

Nález Ústavního soudu

Spor se nejprve odvíjel před obecnými soudy, N

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Řešení úrazů vzniklých při home office
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Výběr zaměstnanců
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní a občanskoprávní úpravy
Využití chatbotů v praxi HR
Jak poznat, komu nevěřit
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0
Pre-employment background screening
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)

Související judikáty

Zákaz činnosti zaměstnance
K právu na spravedlivý proces; K principům autonomie vůle a ochrany slabší smluvní strany v pracovněprávních vztazích
ZP:Odpovědnost za schodek. Pracovněprávní vztah, náležitosti pracovní smlouvy, vznik pracovního poměru
Faktický pracovní poměr
"Práce na zkoušku" nebo "zaškolování"
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Náhrada škody zaměstnavatelem; Povinnosti zaměstnanců; Povinnosti zaměstnavatelů; Pracovní úraz
Faktický pracovní poměr