Práce na zkoušku

Vydáno: 13 minut čtení

Je tzv. práce na zkoušku řádnou závislou prací podle zákoníku práce? Jak nahlížet na úrazy při tzv. práci na zkoušku?

Až před Ústavní soud a posléze před Nejvyšší soud se dostal případ jednoho uchazeče o zaměstnání o profesi svářeče – zámečníka, kterého jeho „zaměstnavatel“ testoval výkonem práce jeden pracovní den (tzv. práce na zkoušku), zda jej přijme do pracovního poměru bez jakékoliv předchozí písemné smlouvy nebo dohody. A co čert nechtěl, v odpoledních hodinách okolo 15. hodiny utrpěl tento „zaměstnanec“ úraz s vážnými a zřejmě dlouhodobými následky. Náleží takové osobě odškodnění za pracovní úraz podle zákoníku práce? Byla tato osoba zaměstnancem v tom pravém zákonném slova smyslu podle zákoníku práce s nějakým platným základním pracovněprávním vztahem, anebo šlo jen o „faktického“ zaměstnance ve „faktickém“ pracovním poměru u „faktického“ zaměstnavatele? K dále uvedeným úvahám na toto téma mě inspiroval rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2020 sp. zn. 21 Cdo 2034/2019. V tomto rozsudku byla řešena celá řada právních otázek, jejichž správné řešení pro praxi je klíčové: Je tzv. práce na zkoušku řádnou závislou prací podle zákoníku práce? Jak je zaměstnanec při takové práci chráněn, utrpí-li úraz? Pokrývá odškodnění takového úrazu zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele? Kdy není iniciativní činnost zaměstnance prací pro zaměstnavatele plněním pracovních úkolů, protože zaměstnavatel vydal zákaz takové činnosti?

Nález Ústavního soudu

Spor se nejprve odvíjel před obecnými soudy, N

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVIII. Úraz zaměstnance při vykládce zboží z nákladního automobilu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIX. Příčiny a následky pádu stavebního dělníka do výtahové šachty
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXI. Těžký úraz zaměstnance na balicí lince masa
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXII. Pád dítěte z nezajištěného ochozu v nákupním centru
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIV. Úraz zaměstnance v důsledku jeho propadnutí konstrukcí z PUR panelů
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 26. část (2. díl)

Související judikáty

Zákaz činnosti zaměstnance
K právu na spravedlivý proces; K principům autonomie vůle a ochrany slabší smluvní strany v pracovněprávních vztazích
ZP:Odpovědnost za schodek. Pracovněprávní vztah, náležitosti pracovní smlouvy, vznik pracovního poměru
Faktický pracovní poměr
"Práce na zkoušku" nebo "zaškolování"
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Náhrada škody zaměstnavatelem; Povinnosti zaměstnanců; Povinnosti zaměstnavatelů; Pracovní úraz
Faktický pracovní poměr

Související otázky a odpovědi

Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Autonehoda - pracovní/nepracovní úraz
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Odškodnění pracovního úřazu bez pracovní neschopnosti
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz v době služební cesty
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Sleva na poplatníka při nemocenské