Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024

Plné znění otázky

Zaměstnanec je u nás zaměstnán na Dohodu o pracovní činnosti. Původní dohoda uzavřená v roce 2023 skončila k 31. 1. 2024. Druhá dohoda na stejnou činnost je uzavřena od 1. 2. 2024 na dobu neurčitou. Posuzují se pro výpočet nároku na dovolenou obě dohody dohromady a dovolená se tedy vypočítá i z hodin odpracovaných v lednu? Nebo je nutné každou dohodu posuzovat zvlášť a za leden tedy nárok na dovolenou nevznikne?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Co přináší novela zákoníku práce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce

Související otázky a odpovědi

Dodanění předčasně zrušeného životního pojištění
Další příspěvek na stravování v případě nepřetržitého provozu
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
DPČ a hodinová mzda
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Řetězení pracovních poměrů a další nástup
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce

Související předpisy

§ 216 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce