Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost

Plné znění otázky

Jednatel s. r. o. má bezplatný výkon funkce pro společnost. Je možné, aby takovýto jednatel uzavřel se společností DPP do 10 000 Kč a případně za jakých podmínek? Pokud by to bylo možné, jak by se tato DPP zdaňovala? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
Služební automobil pro soukromé účely - vstupní cena
Souběh zaměstnání a OSVČ (vedlejší) z hlediska nemoci a dovolené
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Učitel AJ na DPČ
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů