Roční výměr dovolené u DPP a DPČ

Plné znění otázky

Musíme zaměstnancům DPP, DPČ poskytnout stejnou výměru dovolené jako zaměstnancům HPP? Zaměstnanci HPP mají nárok na 5 týdnů. Mohou mít kolegové na DPP, DPČ 4 týdny?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění

Související otázky a odpovědi

Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
FKSP a produkty na stáří
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Čas strávený na cestě u DPP
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
DPČ a hodinová mzda
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Řetězení pracovních poměrů a další nástup
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného

Související předpisy

§ 1a, 16 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce