Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod

Plné znění otázky

Můj dotaz ohledně prací na DPP a DPČ, informační povinnost příslušného paragrafu zní: jak naplnit příslušný paragraf, znění "předpokládaný rozsah pracovní doby za den nebo týden", když mám uzavřenou příslušnou Dohodu pro brigádníky na zástup na směnu na hotelu a nevím více jak měsíc dopředu (někdy dochází k zástupu ze zdravotních důvodů atd.). Je předpoklad, že bude splněna informační povinnost 3 dny dopředu, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na kratší době, ale nevím, kolik směn v průměru bude potřeba, protože tito brigádníci jsou využíváni především na zástup. Jak toto vyplnit? Někdy je pokryto více směn během měsíce, někdy žádná.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Homeoffice po novele zákoníku práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017

Související otázky a odpovědi

DPP a evidence pracovní doby
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Vyrovnávací období zaměstnance
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
DPČ a hodinová mzda
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Mzdové listy

Související předpisy

§ 74, 77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce