Vyloučené doby pro ELDP

Plné znění otázky

Zaměstnavatel platí zaměstnancům tzv. připojištění nemoci. Zaměstnancům se tato částka zahrnuje do základu, jako nepeněžní příjem. V případě dlouhodobé nemoci, bez výdělku, se zaměstnanci nevykáže "vyloučená doba" na ELDP, na příloze k žádosti je nemoc ve "vyloučené době". Je to správně?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daní
Ukončení nezaopatřenosti dítěte
Odborová organizace a střet zájmů
Kotlíkové dotace a přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
ELDP a DPČ
Hornický důchod
Neplacené volno po část dne
ELDP
Forma předání ELDP zaměstnanci
Vyloučená doba pro ELDP
Správné vyplnění ELDP
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Zálohy u licenčních poplatků
ELDP za rok 2019
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Starobní důchod
Invalidní důchod pro OSVČ
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů

Související články

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Náhradní doby důchodového pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Vyplňování ELDP za rok 2015
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení