Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek

Plné znění otázky

Zaměstnankyně pobírá rodičovský příspěvek z hlavního pracovního poměru. Teď bude pracovat na dohodu o pracovní činnosti. Bude moci pobírat slevu na dani? Jedná se o stejného zaměstnavatele. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Pracovní volno
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Souběžná činnost
Uplynutí doby
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně

Související otázky a odpovědi

Odměňování zaměstnanců
Výše přesčasů v měsíci, kdy jsou svátky
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Učitel AJ na DPČ
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Daňový bonus
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020

Související předpisy

§ 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů