Vznik nároku na dovolenou u DPČ

Plné znění otázky

Pokud DPČ trvá od 1.1. do 5.7. a nepřekročí 80 hodin odpracovaných. Poté je uzavřena DPČ od 1.8. do konce roku, kde práce také nepřesáhne 80 hodin, jsou tyto dohody posuzovány jednotlivě při výpočtu dovolené? Tzn. že nevznikne nárok?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doplňující otázka k - Sleva na pojistném 5%
Sleva na pojistném u zaměstnavatele na chráněném trhu práce
Zpracování mezd pro obecně prospěšnou společnost
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Krácení dovolené
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Řetězení pracovních poměrů a další nástup
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Mzdy a prodej závodu
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Neomluvená absence zaměstnance

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce