DPČ a hodinová mzda

Plné znění otázky

Máme uzavřeny DPČ na opisy měřidel, které je potřeba provést první čtyři dny v měsíci. Za jedno měřidlo je stanovena cena 30 Kč. Při počtu 169 ks. měřidel, které zaměstnanec zpracuje v jeden den za 8 hod., je poté při výpočtu odměny mzda za hodinu 633 Kč. Nehledě na to, že každý zaměstnance je tuto činnost schopen dělat v jiném časovém rozpětí, a pak se ta hodinová mzda může u každého lišit. To ovšem zase neodpovídá průměrné hodinové mzdě ve firmě. Jak s tímto máme naložit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Mzdové listy
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce