Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti

Plné znění otázky

Jaký je rozdíl mezi pracovním poměrem uzavřeným na poloviční úvazek (20 hod týdně) a DPČ na 20 hodin týdně? Musí být v pracovním poměru uvedeno počet hodin týdně? A je pro pracovní poměr na 1/2 úvazek stanoveno také 20 dnů dovolené, tj. jakoby 20 dnů x 4 hod? Jak se přesně počítá, kolik má zaměstnanec odpracovat hodin v měsíci, když má měsíc např. 22 pracovních dnů či 21 dnů, tj. 4 hod denně, tj. 22 x 4 a 21x4? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Exekuce
Sociální výpomoc
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
DPP a evidence pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Vyrovnávací období zaměstnance
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPČ a hodinová mzda
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Životní připojištění
Mzdové listy
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Homeoffice po novele zákoníku práce
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Novela zákoníku práce v bodech
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související předpisy

§ 77, 213 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce