Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?

Vydáno: 7 minut čtení

Titulek aktuální úvahy mi vyplynul ze schválené novely zákoníku práce a z obsahu tzv. úsporného balíčku vlády. Realizaci titulku v praxi potvrzují i názory některých významných podnikatelských subjektů (zaměstnavatelů), kteří zaměstnávají větší počet pracovníků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodáře).

Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
JUDr.
Ladislav
Jouza
Existují důvody pro změnu dohod?
V čem spočívá možnost změny dohod na Švarc systém? Nejzávažnějším důvodem je nadměrné zvýšení administrativních (byrokratických) prvků, zejména na úseku evidence hodin v pracovní činnosti podle dohod, zajištění odvodů sociálního pojištění i z nízkého rozsahu činnosti a v neposlední řadě existence povinnosti poskytnout dovolenou i při malém počtu hodin odpracovaných podle dohody.
Nevýhody v samostatné činnosti
Případný přechod z dohod o práci na samostatno

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance

Související články

Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Pracovní podmínky ve světle digitálních platforem
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Homeoffice po novele zákoníku práce
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví
Obrana zaměstnance proti odvetným opatřením zaměstnavatele podle zákoníku práce
Novela zákoníku práce v bodech
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
DPČ a hodinová mzda
Mzdové listy
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Švarc systém
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Učitel AJ na DPČ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Životní připojištění
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci

Související předpisy

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
563/1991 Sb. o účetnictví
586/1992 Sb. o daních z příjmů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
280/2009 Sb. daňový řád