Nařízení práce přesčas

Plné znění otázky

Zaměstnanec v letošním roce v lednu odpracoval dvě směny přesčasů (přesčasy byly proplaceny). První týden v únoru mu bude nařízen další přesčas. Přesčas je nařízen z provozních důvodů - neboť potřebujeme dodat díly našemu stěžejnímu zákazníkovi. Zaměstnanec odmítá jít na tento přesčas. Může být zaměstnanci na základě odmítnutí přesčasu poslán vytýkací dopis? Může mu být udělena absence? Může na základě toho přijít o nenárokovou složku mzdy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhradní volno za práci přesčas
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Poznámka k práci přesčas ve zdravotnictví
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Fyzická osoba - záloha - prodej pozemků
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Obědy zaměstnanců - nárok
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Přesčasy a dohoda o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas ve státní svátek
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
DPP a evidence pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce