Vyrovnávací období zaměstnance

Plné znění otázky

Od 1. 1. 2023 máme zaměstnaného řidiče na 30hodinový úvazek týdně, měsíční mzda. Dle pracovní náplně sváží zaměstnance podle předem určeného časového harmonogramu do jednotlivých firem. Jsou mu propláceny veškeré zákonné příplatky za práci v sobotu, neděli, noční atd. Podle evidence docházky, která je nepravidelná odpracoval v lednu o 10 hodin méně než činil jeho úvazek, v únoru opět o 5 hodin méně a v březnu o 8 hodin méně. Za tyto hodiny bylo deklarováno neplacené volno a měsíční mzda tím pádem poměrem ponížena. Co znamená vyrovnávací období? Měl by mu zaměstnavatel např. po určitém období hodiny doplatit jako překážky na straně zaměstnavatele? Nebo se po nějakou předem určenou dobu sledují hodiny a vyrovnávají se případné přesčasy s neodpracovanými hodinami? Jak by to bylo, kdyby odpracoval více než je jeho týdenní úvazek?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Sjednání kratší pracovní doby
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v obchodě
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otazníky kolem pracovní doby
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019
Pracovní režim, 1. část
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Spořicí konto pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn

Související otázky a odpovědi

Dovolená navíc
Potvrzení o studiu pro daňové účely
Uznání odpracované doby pedagoga
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Zákoník práce
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Směnný provoz
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Plánování směny a svátek
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce

Související předpisy

§ 78, 206 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce