Homeoffice po novele zákoníku práce

Vydáno: 20 minut čtení

Novela zákoníku práce č. 281/2023 reagovala mimo jiné i na složitou situaci zaměstnavatelů ohledně administrace pracovněprávních vztahů při práci na dálku, u širší veřejnosti známější pod pojmem homeoffice. Jedním z prvních kroků je ošetření náhrady nákladů zaměstnancům.

Homeoffice po novele zákoníku práce
JUDr.
Adéla
Uhrinová
Advokátka a doktorandka na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Západočeské univerzity v Plzni
Mgr.
Romana
Szutanyi
Advokátka a vedoucí specializace pracovního práva v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Pracovní právo v posledních letech prochází významnou proměnou. Snaží se reagovat na nové moderní technologie, požadavky na flexibilnější formy výkonu práce, globalizaci pracovního trhu i digitální platformy. Stále se zvětšující potřeba regulace pracovních podmínek je přitom diskutována i na evropské úrovni. Alespoň částečný posun v této oblasti přinesla dlouho očekávaná novela zákoníku práce.
Novela transponovala do českého právního řádu několik evropských směrnic a upravila celou řadu nových práv a povinností pro zaměstnavatele a zaměstnance. Ve vztahu
k práci na dálku
si pak novela primárně kladla za cíl poskytnout ucelenou právní úpravu, která pokryje všechny její podoby. Přesto, že je otázkou, zda tento cíl byl naplněn, pozitivně lze vnímat nové ust. § 190a zákoníku práce, které upravuje dlouho diskutovanou problematiku
úhrady nákladů při práci na dálku
. Na tuto úpravu a její úskalí se dále primárně zaměřujeme. Nicméně stručně shrnujeme i obecné podmínky výkonu práce na dálku s ohledem na změny, které novela v této oblasti přinesla.
Stručně k novelizované právní úpravě práce na dálku
Dle ust. § 2 odst. 2 zákoníku práce platí, že závislá práce musí být vykonávána mj. v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Primárně se tak předpokládá, že zaměstnanec práci na dálku vykonává na pracovišti zaměstnavatele, přičemž k tomu, aby ji mohl vykonávat z jiného místa, je nezbytná dohoda se zaměstnavatelem.
Novelizované ust.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Novela zákoníku práce v bodech
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví
Poznámka k práci přesčas ve zdravotnictví
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Životní připojištění
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
DPČ a hodinová mzda
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Mzdové listy
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
299/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023