Homeoffice po novele zákoníku práce

Vydáno: 20 minut čtení

Novela zákoníku práce č. 281/2023 reagovala mimo jiné i na složitou situaci zaměstnavatelů ohledně administrace pracovněprávních vztahů při práci na dálku, u širší veřejnosti známější pod pojmem homeoffice. Jedním z prvních kroků je ošetření náhrady nákladů zaměstnancům.

Homeoffice po novele zákoníku práce
JUDr.
Adéla
Uhrinová
Advokátka a doktorandka na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Západočeské univerzity v Plzni
Mgr.
Romana
Szutanyi
Advokátka a vedoucí specializace pracovního práva v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Pracovní právo v posledních letech prochází významnou proměnou. Snaží se reagovat na nové moderní technologie, požadavky na flexibilnější formy výkonu práce, globalizaci pracovního trhu i digitální platformy. Stále se zvětšující potřeba regulace pracovních podmínek je přitom diskutována i na evropské úrovni. Alespoň částečný posun v této oblasti přinesla dlouho očekávaná novela zákoníku práce.
Novela transponovala do českého právního řádu několik evropských směrnic a upravila celou řadu nových práv a povinností pro zaměstnavatele a zaměstnance. Ve vztahu
k práci na dálku
si pak novela primárně kladla za cíl poskytnout ucelenou právní úpravu, která pokryje všechny její podoby. Přesto, že je otázkou, zda tento cíl byl naplněn, pozitivně lze vnímat nové ust. § 190a zákoníku práce, které upravuje dlouho diskutovanou problematiku
úhrady nákladů při práci na dálku
. Na tuto úpravu a její úskalí se dále primárně zaměřujeme. Nicméně stručně shrnujeme i obecné podmínky výkonu práce na dálku s ohledem na změny, které novela v této oblasti přinesla.
Stručně k novelizované právní úpravě práce na dálku
Dle ust. § 2 odst. 2 zákoníku práce platí, že závislá práce musí být vykonávána mj. v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Primárně se tak předpokládá, že zaměstnanec práci na dálku vykonává na pracovišti zaměstnavatele, přičemž k tomu, aby ji mohl vykonávat z jiného místa, je nezbytná dohoda se zaměstnavatelem.
Novelizované ust.

Související dokumenty

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce
299/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Související články

Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Novela zákoníku práce v bodech
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

Související pracovní situace

Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené

Související otázky a odpovědi

Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Učitel AJ na DPČ
Stravenkový paušál a DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Životní připojištění
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Mzdové listy