Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele

Plné znění otázky

Může mít zaměstnankyně v době pobírání rodičovské dovolené u svého zaměstnavatele uzavřenou dohodu o provedení práce na jinou činnost, než vykonává v hlavním pracovním poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Výpověď pracovní smlouvy
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Mzdové listy
Stravenkový paušál a DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Příplatky a dohoda o provedení práce
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
DPP - vstupní prohlídka
Učitel AJ na DPČ

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související předpisy

§ 34b zákona 262/2006 Sb., zákoník práce