Dohoda o provedení práce – rozvrh práce

Plné znění otázky

Aby byla od 1. 10. 2023 v dohodě o provedení práce splněna informační povinnost, stačí podle § 77a odst. 1 písm. g) a h) uvést přímo v dohodě následující: „Zaměstnanec si pracovní dobu rozvrhuje sám s ohledem na potřeby zaměstnavatele. Rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin ročně. Zaměstnanci je během výkonu práce poskytnut nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu a přestávka v práci na jídlo a oddech, případně přiměřená doba na oddech a jídlo za podmínek dle § 88 až § 90a a § 92 zákoníku práce.“?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Doručování písemností
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Těhotenství a pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
DPP a evidence pracovní doby
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Příplatky a dohoda o provedení práce
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
DPP - vstupní prohlídka
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce

Související předpisy

§ 77a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce