Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin

Plné znění otázky

Příspěvková organizace by ráda zaměstnala pracovnici na dohodu o pracovní činnosti. Ředitelka však nedokáže dopředu určit, kolik hodin pracovnice odpracuje, přitom samozřejmě počítá s dodržením limitu do 1/2 stanovené týdenní pracovní doby. Musí být sjednán počet hodin - i s ohledem na § 76 odst. 4, kde je požadováno sjednání rozsahu pracovní doby? Jak by to bylo v případě uzavření pracovního poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zaměstnávání brigádníků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odměna z dohody o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
DPP a evidence pracovní doby
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Mzdové listy
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPČ a hodinová mzda
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o provedení práce
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce