Nerovnoměrně rozložená pracovní doba

Plné znění otázky

Zaměstnanci pracují v nerovnoměrně rozložené pracovní době s týdenním úvazkem 38,75 hodin. Vyrovnávací období je stanoveno na kalendářní čtvrtletí. Pokud tomu správně rozumíme, musí zaměstnanec v prvním období odpracovat 498,33 hodin (týdenní úvazek 38,75 x týdny vyrovnávacího období 12,86). Vzhledem k povaze práce se zaměstnanci střídají v ranní směně v délce 8hodin a odpolední směně v délce 8,5 hodiny. To vše v pravidelném střídání 2 dny ranní, 2 dny odpolední a 2 dny volno. Při takovémto nastavení jsme zjistili, že v rámci VO a počtu hodin, které musí ve VO zaměstnanec odpracovat, chyběly hodiny, které jsme jim tam dopsali, ne tedy na samostatnou směnu, ale ranní směnu jsme v některých dnech protáhli z 8 hodin na 11 apod. tak, aby byl zachován počet hodin v rámci VO. A zajímá mě, zda to tak může být, zda nevadí různá délka směn, když celkově za VO bude splněn počet hodin nutných k odpracování. Dále by nás zajímalo, zda délka dovolené u našich zaměstnanců se správně stanoví na délku 4 týdny x pracovní úvazek 38,75 tedy na 155 hodin a pokud v rámci VO má zaměstnanec naplánovanou dovolenou, zda se mu hodiny správně odečítají pouze ze dnů, na které měl naplánovanou směnu a v délce dané směny (ať už 8,5 nebo 11 hodin). A poslední dotaz se týká výpočtu mzdy zaměstnance za jednotlivé měsíce v rámci VO, které je nastaveno na kalendářní čtvrtletí. Zaměstnanci jsou odměňováni měsíční mzdou ve výši 20 000 Kč. Víme, že se stanovuje tzv. stálá mzda, kt. nesmí být nižší, než 85% průměrného výdělku. A zajímá nás, zda může být procentuální vajádření PV i vyšší, např. 95 % PV? A proplácí se v jednotlivých měsících příplatky za so+ne a ostatní příplatky nebo se budou proplácet až po skončení VO za jednotlivé měsíce. A proplácení dovolené za leden se také bude proplácet ve mzdě za leden nebo také po skončení VO?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Co se skrytými přesčasy?
Otazníky kolem pracovní doby
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Spořicí konto pracovní doby
Sestavujeme rozvrh směn
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Související otázky a odpovědi

DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Vyloučené doby pro ELDP
Dovolená po ukončení mateřské dovolené
Vyrovnávací období zaměstnance
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Směnný provoz
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nepravidelný pracovní poměr
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přepočet dovolené
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Saldo hodin
Nařízení práce ve svátek
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu po novele
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby