Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole či středním odborném učilišti. Za studium na střední škole se naopak nepovažuje dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Studium na vysoké škole (v jakékoli formě, tedy i kombinovaně) se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání ve smyslu ustanovení § 12 a § 14 cit. zákona č. 117/1995 Sb., a to bez ohledu na výkon výdělečné činnosti.

Studenti jako zaměstnanci

Zaměstnavatelé sjednávají se studenty jak pracovní smlouvu, tak některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Bývají uzavírány pracovněprávní vztahy na krátkou dobu (brigády), nejčastěji v období školních prázdnin, nebo se může jednat o dlouhodobý vztah.

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP, mimo výjimek daných právní úpravou zdravotního pojištění.

Je-li student ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel:

  • přihlašuje studenta u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance a
  • odvádí pojistné podle zákona, tedy v případě studentů z částky zúčtovaného příjmu, která tak může být za rozhodné období kalendářního měs

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Zdravotní pojištění a platba chybně provedená zaměstnavatelem
Zdravotní pojištění - specifické situace u neplaceného volna
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Odstupné
Den nástupu
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Neomluvená absence a krácení dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Stravenkový paušál a DPP
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně