Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole či středním odborném učilišti. Za studium na střední škole se naopak nepovažuje dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Studium na vysoké škole (v jakékoli formě, tedy i kombinovaně) se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání ve smyslu ustanovení § 12 a § 14 cit. zákona č. 117/1995 Sb., a to bez ohledu na výkon výdělečné činnosti.

Studenti jako zaměstnanci

Zaměstnavatelé sjednávají se studenty jak pracovní smlouvu, tak některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Bývají uzavírány pracovněprávní vztahy na krátkou dobu (brigády), nejčastěji v období školních prázdnin, nebo se může jednat o dlouhodobý vztah.

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP, mimo výjimek daných právní úpravou zdravotního pojištění.

Je-li student ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel:

  • přihlašuje studenta u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance a
  • odvádí pojistné podle zákona, tedy v případě studentů z částky zúčtovaného příjmu, která tak může být za rozhodné období kalendářního měs

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Zdravotní pojištění a platba chybně provedená zaměstnavatelem
Zdravotní pojištění - specifické situace u neplaceného volna
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související vzory

Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Odstupné
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023