Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba

Plné znění otázky

Do limitu 138 hodin v kalendářním měsíci [§ 7a odst. 3 písm. c)] by se měla počítat doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Bude sem patřit také doba strávená u lékaře - překážka na straně zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Sleva na manželku - prodej domu v SJM
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
DPP a evidence pracovní doby
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Vyrovnávací období zaměstnance
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nařízení práce přesčas
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence odpracované směny
Minimální časový údaj ve výkazech
Evidence pracovní doby

Související články

Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Několik poznámek k pracovní době
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související předpisy

§ 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce