Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba

Plné znění otázky

Do limitu 138 hodin v kalendářním měsíci [§ 7a odst. 3 písm. c)] by se měla počítat doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Bude sem patřit také doba strávená u lékaře - překážka na straně zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Sleva na manželku - prodej domu v SJM
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Vyrovnávací období zaměstnance
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Nařízení práce přesčas
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Minimální časový údaj ve výkazech
Evidence dnů a přesčasů
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Docházkový systém
Evidence pracovní doby
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost

Související články

Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Evidence pracovní doby
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Několik poznámek k pracovní době
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Kontrola evidence pracovní doby
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce