Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba

Plné znění otázky

Do limitu 138 hodin v kalendářním měsíci [§ 7a odst. 3 písm. c)] by se měla počítat doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Bude sem patřit také doba strávená u lékaře - překážka na straně zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Kontrola evidence pracovní doby
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Několik poznámek k pracovní době
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Sleva na manželku - prodej domu v SJM
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
DPP a evidence pracovní doby
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Vyrovnávací období zaměstnance
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti
Nařízení práce přesčas
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Minimální časový údaj ve výkazech
Docházkový systém
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky

Související předpisy

§ 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce