Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část

Vydáno: 6 minut čtení

Novela zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vztáhne s účinností od 1. 1. 2024 právní úpravu dovolené rovněž na zaměstnance v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jak to u nich bude s posuzováním příslušných dob jako výkonu práce pro tento účel nebo s čerpáním dovolené?

Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – 2. část
JUDr.
Petr
Bukovjan
Výkon práce pro účely dovolené tzv. dohodářů
Protože právo zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok je spojeno s počtem odpracovaných hodin (celými odpracovanými násobky týdenní pracovní doby), musí zaměstnavatel správně posoudit,
co a v jakém rozsahu se pro tyto účely považuje za výkon práce a zahrnuje se do odpracované doby
. Z § 348 odst. 1 ZP lze dovodit, že
vedle skutečného výkonu práce se za výkon práce v celém, nebo alespoň omezeném rozsahu považuje též např.
*
doba, kdy zaměstnanec
nepracuje pro překážky v práci
, s výjimkou přerušení práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy nebo tzv. neplaceného volna, které bude napracováno,
*
doba, kdy zaměstnanec
čerpá dovolenou
, nebo
*
doba, kdy zaměstnanec
nepracuje proto, že je svátek
, za který se mu jeho mzda, plat a nově též případně odměna z dohody nekrátí, nebo se mu poskytuje jejich náhrada.
Naopak,
v potaz se vůbec nebere neomluveně zameškaná směna
nebo její část a samozřejmě také práce přesčas (která ale sama o sobě nepřichází u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vůbec v úvahu).
Ohledně těchto pravidel novela zákoníku práce
žádná specifika ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr nepřináší
. Za takové specifikum nelze pro účely dovolené považovat skutečnost obsaženou v § 77 odst. 3 ZP,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Nárok na dovolenou
Co přináší novela zákoníku práce
Nová právní úprava dovolené
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Otázky a odpovědi k dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Převádění dovolené
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Souvislé čerpání dovolené
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Čerpání dovolené
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Dovolená 2 týdny v celku
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce