Odvod daně při druhém zaměstnání

Plné znění otázky

Budeme mít pracovnici na zkrácený pracovní poměr – 20 hod. týdně. Tato pracovnice má ještě hlavní pracovní poměr, kde u zaměstnavatele podepsala prohlášení a u naší firmy ne, tudíž nemá nárok na odpočitatelnou položku. Její mzda bude 10 000 Kč. Za měsíc odvedeme sociální a zdravotní pojištění (zdravotní pojištění nebudeme dopočítávat protože dala potvrzení, že v hlavním zaměstnání je odvod více než z minimální mzdy) a srážkovou daň. Kdyby byla její mzda více jak 10 000 Kč platí stále srážková daň? Řídí se to podle podepsal/nepodepsal prohlášení?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Řetězení pracovního poměru a doba určitá
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Odměny zdravotníkům
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Dotace na mzdy
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Stravenkový paušál v roce 2023
Krácení cestovních náhrad
Zdanění příjmu jednatele
Spropitné do mzdy
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Zálohy u licenčních poplatků
Odměny členů statutárních orgánů
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Srážková daň a služby ze Seychel

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Daňové aktuality
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Poměrná část minima ve specifických situacích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů