Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven

Plné znění otázky

Zaměstnankyně uzavřela s PF ČS smlouvu o životním pojištění. Poslední 2 roky jsem jí roční zúčtování neprováděla, protože byla na rodičovské dovolené. Nyní doložila potvrzení o platbách životní pojištění s hlavičkou pojišťovny Kooperativa. Tvrdila, že nikdy nic neměnila a potvrzení si vytiskla z mobilní aplikace Geoerge. Číslo smlouvy je stejné. Na obou pojišťovnách paní řekli, že došlo ke sloučení těchto pojistek a že to je standardní postup a žádné potvrzení jí také vystavovat nebudou. Pokud bych se měla řídit číslem smlouvy, tak je vše v pořádku, ale pokud bych se měla řídit samotnou smlouvou, tak bych jí to podle mne neměla přijmout. Jak to tedy je? Mj. ke sloučení různých pojišťoven nebo jen produktů dochází v poslední době často a potřebovala bych názor, jak máme jako mzdové účetní v těchto případech postupovat. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Výpověď daná zaměstnavatelem
Předčasný důchod bez výplaty
Více pracovních poměrů
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Odměny zdravotníkům
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Dotace na mzdy
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Spropitné do mzdy
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Odvod daně při druhém zaměstnání
Stravenkový paušál v roce 2023
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů

Související předpisy

§ 15 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů